Μεταγγίσεις πλάσματος πέτυχαν υποσχόμενα αποτελέσματα ως αγωγή για τη νόσο Alzheimer, σε μικρή κλινική δοκιμή. Οι ασθενείς στη δοκιμή δεν είχαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και ορισμένοι έδειξαν σημάδια βελτίωσης.

Επιστήμονες του Stanford University θέλησαν να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των μεταγγίσεων αίματος σε μικρό αριθμό ασθενών με νόσο Alzheimer.

Ερευνητές θέλησαν να ανακαλύψουν αν τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας του Πανεπιστημίου σε ποντικούς θα μπορούσε να αναπαραχθεί στους ανθρώπους. Η έρευνα είχε δείξει ότι αίμα νεαρών ποντικών βοήθησε στην ανανέωση του εγκεφαλικού ιστού γηραιότερων ποντικών.

Η έρευνα περιέλαβε 18 ασθενείς με ελαφρά ως μέτρια νόσο Alzheimer. Χορηγήθηκε στους πρώτους 9 συμμετέχοντες είτε πλάσμα από το αίμα υγιών νέων είτε placebo, κάθε 4 εβοδμάδες για 3 μήνες.

Μετά από 3 μήνες, όσοι έλαβαν το placebo έλαβαν πλάσμα και όσοι λάμβαναν πλάσμα έλαβαν το placebo. Οι συμμετέχοντες δεν ήξεραν ποιο από τα δυο λάμβαναν. Οι δεύτεροι 9 συμμετέχοντες έλαβαν πλάσμα και το γνώριζαν.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δοκιμή, ρωτήθηκαν οι ασθενείς για τη διάθεσή τους και υποβλήθηκαν σε νοητικές αξιολογήσεις. Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν τη λειτουργική τους ικανότητα.

Όπως έδειξε η έρευνα, οι ασθενείς δεν είχαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην ικανότητα απομνημόνευσης λίστας ή στην ανάκληση περασμένων γεγονότων.

Ωστόσο, αποκάλυψε ελαφρές βελτιώσεις στις λειτουργικές ικανότητες.

Οι επιστήμονες παρουσίασαν την εργασία τους στο συνέδριο Clinical Trials on Alzheimer's Disease στη Βοστόνη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, χρειάζονται επιπλέον έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

 

Πηγές: Συνέδριο Clinical Trials on Alzheimer's Disease.