Η μείωση της ικανότητας άντλησης της καρδιάς ενός ηλικιωμένου μπορεί να περιορίσει τη ροή αίματος στο κέντρο μνήμης του εγκεφάλου του, ανακάλυψε νέα έρευνα.

Η έρευνα έγινε σε 314 ανθρώπους, με μέση ηλικία τα 73 χρόνια, οι οποίοι δεν είχαν καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο ή άνοια. Σχεδόν το 40% από αυτούς είχε ελαφρά νοητική εξασθένηση, που αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί πόσο αίμα αντλούσε η καρδιά τους σε σχέση με το σωματικό τους μέγεθος. Υποβλήθηκαν και σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η ροή αίματος στον εγκέφαλο.

Η Angela Jefferson, του Vanderbilt University, δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι όταν η καρδιά δεν αντλεί αποτελεσματικά αίμα, ενδεχομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ροή στο δεξί και αριστερό κροταφικό λοβό, περιοχές του εγκεφάλου που επεξεργάζονται τις αναμνήσεις.

Η ερευνήτρια πρόσθεσε ότι προκάλεσε έκπληξη ότι η μείωση που παρατήρησε είναι συγκρίσιμη με τη ροή αίματος σε κάποιον 15-20 χρόνια μεγαλύτερο. Σημείωσε ότι τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη ροή αίματος μπορεί ενδεχομένως να γίνουν πιο ευάλωτοι καθώς κάποιος γερνά, ακόμα και πριν την εμφάνιση νοητικής βλάβης.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Neurology. 

Πηγές: Neurology.