Σε μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία και την Ολλανδία, ερευνητές εντόπισαν 5 υποομάδες εκζέματος-εύρημα που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η δερματική πάθηση μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους διαφορετικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η έρευνα έγινε σε 13.500 παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 11 ή 16 ετών, εκ των οποίων το 40% περίπου εμφάνισε έκζεμα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών με έκζεμα εμφάνισε την πάθηση λίγο καιρό μετά τη γέννηση και τα περισσότερα το ξεπέρασαν μέχρι την ηλικία των 5. Για 1 στα 8 παιδιά της έρευνας δεν επιλύθηκε και διήρκεσε μέχρι την ενήλικο ζωή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα παιδιά ήταν πιο πιθανό να έχουν συγγενείς με έκζεμα και άλλα προβλήματα υγείας σχετικά με την πάθηση, όπως αλλεργίες και άσθμα.

Οι ερευνητές όρισαν τις ομάδες, ως έκζεμα που

  • Αρχίζει στη βρεφική ηλικία και δεν επιλύεται
  • Αρχίζει στη βρεφική ηλικία και διαρκεί στην παιδική ηλικία
  • Αρχίζει στη βρεφική ηλικία και επιλύεται στην αρχή των παιδικών χρόνων
  • Αρχίζει στην ηλικία των 6 και επιλύεται αργότερα στην παιδική ηλικία.
  • Αρχίζει στην ηλικία των 11-στην αρχή της εφηβείας και στη συνέχεια επιλύεται.
     

Πηγές:
http://www.bristol.ac.uk/