Άνθρωποι με χαρακτηριστικά αυτισμού, που έχουν ψύχωση, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις.

Το παραπάνω προκύπτει από έρευνα με επικεφαλής τον καθηγητή Stephen Wood. Φάνηκε ότι μεταξύ ανθρώπων με ψύχωση, καταθλιπτικά συμπτώματα και σκέψεις αυτοτραυματισμού δεν οφείλονταν στην ψύχωση αλλά συνδέονταν με το επίπεδο χαρακτηριστικών αυτισμού που είχε κάποιος.

Ο καθηγητής δήλωσε ότι όσο περισσότερα χαρακτηριστικά αυτισμού είχαν άνθρωποι με ψύχωση τόσο πιο μόνοι και αβοήθητοι αισθάνονταν και ήταν πιο πιθανό να σκέφτονται την αυτοκτονία.

Άνθρωποι με αυτισμό έχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο. Η ομάδα του καθηγητή ερεύνησε πώς μπορούν να συνδέονται τα 2, εξετάζοντας ανθρώπους με διάγνωση ψύχωσης και όσους δεν είχαν.

Η έρευνα έδειξε ότι στις δυο ομάδες όσο περισσότερα χαρακτηριστικά αυτισμού είχε κάποιος τόσο πιθανότερο ήταν να έχει συμπτώματα κατάθλιψης και αυτοκτονικό ιδεασμό.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι το επίπεδο αυτισμού ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντικός δείκτης που βοηθά στον εντοπισμό των ανθρώπων με ψύχωση που έχουν κίνδυνο αυτοκτονίας.

Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι η βελτίωση της περίθαλψης των ανθρώπων με υψηλά επίπεδα αυτισμού που εμφάνισαν ψύχωση.

Πηγές: Schizophrenia reseach.