Οι ερευνήτριες Dr Christina Strauch και  Dr Denise Manahan-Vaughan του Ruhr-Universität Bochum, ερεύνησαν ποια περιοχή του εγκεφάλου ευθύνεται για την αποθήκευση οσμών ως μακροπρόθεσμων αναμνήσεων.

Ορισμένες μυρωδιές μπορούν να προκαλέσουν αναμνήσεις παλιών εμπειριών. Η νέα έρευνα δείχνει ότι ο απιοειδής φλοιός, εμπλέκεται στη διαδικασία αποθήκευσης αυτών των αναμνήσεων. Ωστόσο, ο μηχανισμός δουλεύει μόνο αλληλεπιδρώντας με άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

Η Christina Strauch, δήλωσε ότι είναι γνωστό πως ο απιοειδής φλοιός, μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά οσφρητικές αναμνήσεις. Θέλησε να διαπιστώσει αν αυτό αφορά και μακροπρόθεσμες.

Η πλαστικότητα των συνάψεων είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των αναμνήσεων στις δομές μνήνης του εγκεφάλου.

Οι ερευνήτριες εξέτασαν αν  ο απιοειδής φλοιός  ποντικών μπορεί να εκφράσει πλαστικότητα συνάψεων και αν αυτή η αλλαγή διαρκεί περισσότερο από 4 ώρες- δείχνοντας ότι μπορεί να έχει εγκαθιδρυθεί η μακροπρόθεσμη ανάμνηση.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο για να μιμηθούν διαδικασίες που προκαλούν την κωδικοποίηση οσφρητικής αίσθησης ως ανάμνηση. Χρησιμοποίησαν διάφορα πρωτόκολλα διέγερσης, που ποίκιλαν στη συχνότητα και την ένταση των παλμών.

Οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν αν ο απιοειδής φλοιός χρειάζεται να διδαχτεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη ανάμνηση.

Στη συνέχεια διέγειραν υψηλότερη εγκεφαλική περιοχή -κογχομετωπιαίο φλοιό- που είναι υπεύθυνη για το διαχωρισμό των αισθητικών εμπειριών. Η διέγερση δημιούργησε την επιθυμητή αλλαγή στον απιοειδή φλοιό. Η έρευνα δείχνει ότι ο απιοειδής φλοιός, μπορεί να χρησιμεύσει ως αρχείο για μακροπρόθεσμες μνήμες. Ωστόσο χρειάζεται καθοδήγηση από τον κογχομετωπιαίο φλοιό, που δείχνει ότι ένα γεγονός θα αποθηκευτεί ως μακροπρόθεσμη ανάμνηση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Cerebral Cortex.

 

Πηγές: Cerebral Cortex.