Αν κάποιος ζει σε φτωχή γειτονιά μπορεί να έχει υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Η έρευνα έγινε σε 27.078 μεσήλικες, σε 12 νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Σε αυτή την περιοχή παρατηρείται η μεγαλύτερη εμφάνιση παραγόντων καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβανομένων της στεφανιαίας νόσου, της υπέρτασης, του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Ερευνητές κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες σε 3 ομάδες- από λιγότερο στερημένες σε περισσότερο στερημένες γειτονιές- και τους παρακολούθησαν για 5 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 4.300 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με καρδιακή ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, άνθρωποι που ζούσαν στις πιο φτωχές γειτονιές όσον αφορά την ευμάρεια, την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη στέγαση είχαν περίπου 5% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε σχέση με όσους ζούσαν σε λιγότερο φτωχές περιοχές, έχοντας λάβει υπόψη άλλους παράγοντες.