Αλλάζει ο τρόπος μέτρησης από τους παιδιάτρους της ανάπτυξης των παιδιών.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός απέστειλε εγκύκλιο, με την οποία καλούνται οι επαγγελματίες Υγείας να αξιολογούν την ανάπτυξη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων με βάση τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, τα νέα πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης που προσδιορίζουν το φυσιολογικό βάρος, ύψος και την περίμετρο κεφαλής περιλαμβάνονται ήδη στο νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού το οποίο εκδόθηκε πέρυσι.

Η ομάδα εργασίας που αναμόρφωσε το Βιβλιάριο, έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, τις “Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συστηματική Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών” και τα “Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του ΠΟΥ”.

Για την εκτίμηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), συμπεριλήφθηκαν τα διαγράμματα της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την Παχυσαρκία, η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι (επαγγελματίες και γονείς) μπορούν να ενημερωθούν για τις νέες καμπύλες ανάπτυξης στις ιστοσελίδες του υπουργείου Υγείας και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΠΟΥ, ο τακτικός έλεγχος της ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παιδιατρικών υπηρεσιών παροχής Υγείας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες