Οι άνθρωποι συχνά έχουν την ίδια αντίληψη με τους φίλους τους για τον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα του  Dartmouth College στο New Hampshire.

Η αιτία είναι ότι νευρικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα του πραγματικού κόσμου είναι παρόμοιες μεταξύ φίλων και αυτές οι ομοιότητες μπορούν με τη σειρά τους να προβλέψουν ποιοι είναι οι φίλοι τους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να διαπιστώσουν με ακρίβεια ποια μέλη ενός δικτύου σχεδόν 280 αποφοίτων ήταν φίλοι, εξετάζοντας τις νευρικές αντιδράσεις τους σε video clips.

Καταγράφηκε η εγκεφαλική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας λειτουργική μαγνητική τομογραφία και τα videos περιλάμβαναν θέματα για πολιτική, κωμωδία, επιστήμη και μουσική.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, οι φίλοι είχαν τις πιο παρόμοιες τάσεις εγκεφαλικής δραστηριότητας και στη συνέχεια οι φίλοι των φίλων και έπειτα οι φίλοι των φίλων των φίλων.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, είναι η πρώτη που εξετάζει συνδέσμους στη νευρωνική δραστηριότητα ανθρώπων σε πραγματικό κοινωνικό δίκτυο. Οι ερευνητές σχεδιάζουν στη συνέχεια να εξετάσουν αν οι άνθρωποι φυσιολογικά τείνουν προς αυτούς που βλέπουν τον κόσμο όπως και οι ίδιου, αν γίνονται παρόμοιοι όταν μοιράζονται ίδιες εμπειρίες ή και τα δυο.

Πηγές: Nature Communications.