Σύμφωνα με έρευνα, παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα κάνουν λιγότερους φίλους και περνούν λιγότερο χρόνο σε κοινωνικοποίηση τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας.

Ωστόσο άρχισαν να ανεβαίνουν την κοινωνική σκάλα μετά την είσοδο στο γυμνάσιο, καθώς έκαναν περισσότερους φίλους και γίνονταν περισσότερο αποδεκτοί.

Ο καθηγητής Dieter Wolke, του University of Warwick στη Βρετανία, δήλωσε ότι το να έχουν φίλους, να παίζουν και να γίνονται αποδεκτά, είναι σημαντικό για την κοινωνική στήριξη και την ευεξία τους. Το να έχει κάποιος λιγότερους φίλους και να αισθάνεται λιγότερο αποδεκτός μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα μοναξιάς και να αυξήσει τον κίνδυνο αποκλεισμού και εκφοβισμού.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The Journal of Pediatrics, και αναλύθηκαν 1.000 παιδιά.

Από αυτά, 179 γεννήθηκαν πολύ πρόωρα 737 ήταν μετρίως έως πολύ πρόωρα και 231 υγιή τελειόμηνα.

Ζητήθηκε από τους γονείς και τα παιδιά να πουν τον αριθμό φίλων που είχαν και πόσο συχνά τους έβλεπαν.

Ζητήθηκε επίσης από γονείς και παιδιά να συμπληρώσουν ένα κουΐζ με φωτογραφίες, για να διαπιστώσουν πώς αισθάνονταν όταν τους έβλεπαν οι συμμαθητές τους.

Φάνηκε ότι παιδιά που γεννήθηκαν πολύ πρόωρα ανέφεραν κατά μέσο όρο 4 φίλους, ενώ τα τελειόμηνα είχαν 5 φίλους μέχρι την ηλικία των 6 ετών.

Πηγές: The Journal of Pediatrics.