Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους, ιδιαίτερα σε όσους κάνουν αιμοδιάλυση, αναφέρουν ερευνητές.

Τα αποτελέσματα της επισκόπησης υποδεικνύουν ότι μπορεί να χρειάζεται να δοθεί βοήθεια στα μαθήματα σε ορισμένους τομείς, όπως τα μαθηματικά και η ανάγνωση.

Μεταφράζοντας τα ευρήματα στην κλινική πράξη, η νέα έρευνα παρέχει σχετικές πληροφορίες για τις περιοχές ανάγκης-για παράδειγμα τα μαθηματικά-για τις οποίες παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο μπορεί ενδεχομένως να χρειαστούν καθοδήγηση και βοήθεια, ιδιαίτερα όσα υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση, δήλωσε η ερευνήτρια Dr. Kerry Chen, του University of Sydney.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 34 έρευνες που περιέλαβαν περισσότερους από 3.000 ασθενείς με νεφρική νόσο, μικρότερους από 21 ετών.

Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς είχαν χαμηλότερα σκορ IQ και χαμηλότερα σκορ σε τεστ εκτελεστικής λειτουργίας, οπτικής και προφορικής μνήμης. Είχαν επίσης χαμηλότερα σκορ στις ακαδημαϊκές ικανότητες που συνδέονταν με τα μαθηματικά, την ανάγνωση και την ορθογραφία.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Πηγές: Clinical Journal of the American Society of Nephrology.