Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι το να περνά κάποιος φοιτητής χρόνο με ένα σκύλο, ενδεχομένως μπορεί να τον βοηθήσει στη μείωση του στρες και στην ενίσχυση της ευεξίας.

Ερευνητές δήλωσαν ότι συνεδρίες με σκύλους θεραπείας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στα πανεπιστήμια της Δύσης.

Η Emma Ward-Griffin, του University of British Columbia στον Καναδά, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι συνεδρίες με σκύλους θεραπείας έχουν μετρήσιμη, θετική επίδραση στην ευεξία των φοιτητών, ιδιαίτερα στη μείωση του στρες και σε αρνητικά συναισθήματα.

Ενώ προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι φοιτήτριες ωφελούνταν περισσότερο από τέτοιες συνεδρίες σε σχέση με τους φοιτητές, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα οφέλη είχαν ίση κατανομή και στα 2 φύλα, στη νέα έρευνα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το να έχουν γύρω τους οι φοιτητές σκύλους θεραπείας ενώ προετοιμάζουν τις εργασίες τους, μπορεί ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο βοηθητικό.

Οι ερευνητές μελέτησαν 246 φοιτητές πριν και μετά από συνεδρίες με σκύλους θεραπείας.

Οι φοιτητές μπορούσαν να αγκαλιάσουν και να μιλήσουν με 7-12 σκύλους και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια πριν και μετά τη συνεδρία, καθώς και 10 ώρες αργότερα.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στο στρες και αυξημένη ευτυχία και ενέργεια αμέσως μετά τη συνεδρία σε σχέση με φοιτητές που δεν είχαν την εμπειρία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Stress and Health.

Πηγές:
Stress and Health.