Νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και από το Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, δείχνει ότι ο αριθμός των νέων ασθενών με φυματίωση (TB) μειώνεται κατά μέσο όρο 4,3% ετησίως την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Παρά την ταχύτερη πτώση στον κόσμο, η τάση αυτή είναι ανεπαρκής για την επίτευξη του στόχου του τερματισμού της επιδημίας της φυματίωσης έως το 2030, όπως προβλέπεται στην Τελική Στρατηγική  και στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης. Η νέα έκθεση κυκλοφορεί πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης, η οποία φέτος καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να τερματίσουν τη νόσο μία για πάντα.

Το σχέδιο δράσης για τη φυματίωση για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, 2016-2020, δείχνει ότι οι τολμηρές δράσεις θα εξοικονομήσουν πάνω από 3 εκατομμύρια ζωές και 48 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 5 χρόνια στην περιοχή, λέει ο Δρ Zsuzsanna Jakab, περιφερειακός διευθυντής της WHO για την Ευρώπη. «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα για να επιτύχουμε απτά και άμεσα αποτελέσματα που αλλάζουν και σώζουν τις ζωές όλων αυτών που πάσχουν από φυματίωση σήμερα και εξασφαλίζουν αύριο έναν κόσμο χωρίς φυματίωση για τα παιδιά μας». 

Η χαμηλή ανίχνευση και η ανεπαρκής αντιμετώπιση της ανθεκτικής σε πολλαπλά φάρμακα φυματίωσης (MDR-TB) είναι σημαντικοί παράγοντες της επιδημίας στην Ευρώπη.

Παρά την πρόοδο, η φυματίωση, ιδίως στις ανθεκτικές στα φάρμακα μορφές της, εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του Οργανισμού. Τα τελευταία στοιχεία από την έκθεση παρακολούθησης της φυματίωσης δείχνουν ότι 1 στις 4 περιπτώσεις MDR-TB δεν ανιχνεύεται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Ενώ η διάγνωση των ασθενών με MDR-TB αυξήθηκε από 33% το 2011 σε 73% το 2016, παραμένει κάτω από τον περιφερειακό στόχο του 85% που ορίζεται στο σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής φυματίωσης.

Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων ανοχής στα φάρμακα είναι μια άλλη πρόκληση: η παρατηρούμενη αύξηση της επιτυχίας θεραπείας από 46% το 2013 σε 55% το 2016 εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για τις ευρωπαϊκές χώρες να επιτύχουν το στόχο του 75% για το 2020 που δεσμεύτηκαν στο σχέδιο δράσης.

Η εξάπλωση της TB (XDR-TB) που είναι εξαιρετικά ανθεκτική στα φάρμακα, αποτελεί μια πρόσθετη απειλή για τη λήξη της φυματίωσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Οι χώρες ανίχνευσαν 5.000 περιπτώσεις XDR-TB το 2016 στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά κατά μέσο όρο μόνο 1 στους 3 ασθενείς  θεραπεύεται.

Το 2018 σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της Δήλωσης του Βερολίνου «Όλοι ενάντια στη φυματίωση» και καθώς ο κόσμος προετοιμάζεται για την πρώτη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τη φυματίωση τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, υπάρχει μια έντονη ανάγκη για περαιτέρω δέσμευση όσον αφορά την επιτάχυνση του ρυθμού εξάλειψης της φυματίωσης.