Ερευνητές στο University of Cambridge σχεδίασαν νέα τεχνική για την παρακολούθηση της βλάβης των αρθρώσεων σε ανθρώπους με αρθρίτιδα και να εντοπίσουν μικροσκοπικές αλλαγές-εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου εξέλιξης της πάθησης.

Με αυτή τη βελτιωμένη κατανόηση, οι ερευνητές ελπίζουν να μπορέσουν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα αγωγών με μεγαλύτερη ακρίβεια και να αναπτύξουν καινούργιες.

Η νέα τεχνική -joint space mapping- χρησιμοποιεί τρισδιάστατες εικόνες των αρθρώσεων, που παράγονται από αξονική τομογραφία και έναν αλγόριθμο. Στο μέλλον, η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όσων έχουν αυξημένο κίνδυνο, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης.

Πηγές:
Scientific Reports.