Διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής ερευνητές του Charité – Universitätsmediz στο Βερολίνο, ολοκλήρωσε δοκιμή νέου φαρμάκου για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή μορφή της νόσου, που έδειξαν ανεπαρκή ανταπόκριση σε συμβατικά φάρμακα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο The Lancet.

Ο καθηγητής Dr. Gerd-Rüdiger Burmester, πραγματοποίησε έρευνα για την αξιολόγηση του  upadacitinib σε ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση στα συμβατικά φάρμακα για τη νόσο.

Το Upadacitinib είναι εκλεκτικός αναστολέας του ενζύμου Janus kinase 1 (JAK1) και φάνηκε ότι είναι αποτελεσματικό σε αυτή την ομάδα ασθενών σε προηγούμενες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ.

Αναστέλλοντας το JAK1, το upadacitinib διαταράσσει σημαντική οδό που είναι υπεύθυνη για την πρόκληση φλεγμονωδών αντιδράσεων.

Στην έρευνα φάσης III, που παρουσιάστηκε, οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με upadacitinib είχαν σημαντικές βελτιώσεις στο οίδημα των αρθρώσεων σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν placebo.

Οι ασθενείς είχαν επίσης λιγότερο πόνο και έδειξαν βελτίωση στη λειτουργία των αρθρώσεων.

Ο καθηγητής δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι αναστολείς JAK αντιπροσωπεύουν αποτελεσματική εναλλακτική για την αγωγή σε ασθενείς με μακροχρόνιες παθήσεις που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα συμβατικά ή βιολογικά φάρμακα.

Οι αναστολείς JAK θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτούς τους ασθενείς να πετύχουν γρήγορη ανταπόκριση στην αγωγή επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν έλεγχο της νόσου.

Πηγές: The Lancet.