Άνθρωποι που καταναλώνουν 3 μερίδες γάλακτος καθημερινά έχουν χαμηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών νόσων και θνησιμότητας σε σχέση με όσους καταναλώνουν χαμηλότερα επίπεδα γαλακτοκομικών. Αυτό έδειξε έρευνα σε 21 χώρες, η οποία ανακάλυψε επίσης ότι άνθρωποι που καταναλώνουν λιγότερο από μισή μερίδα γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά την ημέρα έχουν υψηλότερα επίπεδα θνησιμότητας και καρδιαγγειακή νόσου σε σχέση με όσους καταναλώνουν 3 μερίδες.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο The Lancet Journal, είναι αντίθετα με τις διατροφικές οδηγίες για ελαχιστοποίηση των γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά και την κατανάλωση  μόνο 2-4 μερίδων με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά ημερησίως.

Ο Dr. Mahshid Dehghan, του McMaster University, στον Καναδά, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη για τη θνησιμότητα και την καρδιαγγειακή νόσο, ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η κατανάλωση γαλακτοκομικών είναι χαμηλότερη από αυτήν της Βόρειας Αμερικής ή της Ευρώπης

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 136.384 ανθρώπων μεταξύ 35 και 70, που συλλέχτηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2003 και Ιουλίου 2018. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 9,1 χρόνια κατά μέσον όρο κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν 6.796 θάνατοι και 5.855 σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες-όχι γαλακτοκομικά, λιγότερο από 1 μερίδα την ημέρα, 1-2 μερίδες και 2 μερίδες ημερησίως.

Σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν γάλα, η ομάδα με την υψηλή πρόσληψη είχε χαμηλότερα ποσοστά στις εξής  κατηγορίες- συνολική θνησιμότητα (3.4% έναντι 5.6%), θνησιμότητα που δεν οφειλόταν σε καρδιαγγειακά αίτια (2.5% έναντι  4 %) θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών αιτίων (0.9 % έναντι 1.6%), σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο (3.5 %έναντι 4.9% ) και εγκεφαλικό επεισόδιο (1.2% έναντι 2.9%).

Το έμφραγμα μεταξύ των 2 ομάδων ήταν παρόμοιο (91,9% για τη μη κατανάλωση και 1,6% για την υψηλή).

Όταν εξετάστηκαν μόνο τα πλήρη γαλακτοκομικά, η υψηλότερη πρόσληψη συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά συνολικής θνησιμότητας σε σύγκριση με 0.5 μερίδας (3.3% έναντι  4.4 %) και σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο (3.7 % έναντι 5.0 %).

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών.

Πηγές: The Lancet Journal.