Όσον αφορά τα χρήματα, οι καλοί άνθρωποι είναι πιο πιθανό να τερματίζουν τελευταίοι, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων και ανακάλυψαν ότι όσοι ήταν καλοί είχαν αυξημένο κίνδυνο πτώχευσης και άλλων οικονομικών προβλημάτων.

Γιατί συμβαίνει ; Γιατί δεν δίνουν αξία στα χρήματα τόσο όσο οι άλλοι άνθρωποι, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology.

Η Sandra Matz, του Columbia Business School στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα ενδιαφερόταν να κατανοήσει αν το να έχει κάποιος καλή και ζεστή προσωπικότητα συνδεόταν με αρνητικά αποτελέσματα στον οικονομικό τομέα.

Άλλες έρευνες έχουν συνδέσει την προθυμία με χαμηλότερο εισόδημα.

Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν αν αυτή η σχέση ίσχυε για άλλους οικονομικούς δείκτες, και αν ναι, να κατανοήσουν καλύτερα γιατί οι καλοί άνθρωποι φαίνεται να τερματίζουν  τελευταίοι.

Οι ερευνητές συνέδεσαν την προθυμία με δείκτες οικονομικών δυσκολιών, όπως χαμηλότερες αποταμιεύσεις και υψηλότερες οφειλές.

Ο ερευνητής Joe Gladstone, του University College London, δήλωσε ότι η σχέση φαίνεται να καθοδηγείται από το γεγονός ότι πρόθυμοι άνθρωποι απλώς ενδιαφέρονται λιγότερο για τα χρήματα και επομένως έχουν υψηλότερο κίνδυνο κακής διαχείρισής τους.

Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι πρόθυμοι τον ίδιο κίνδυνο οικονομικής δυσκολίας. Η σχέση ήταν πολύ ισχυρότερη στους ανθρώπους που κέρδιζαν λιγότερα χρήματα.

Το να είναι κάποιος καλός έχει οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα σε όσους δεν έχουν τα μέσα για να αναπληρώσουν για την προσωπικότητά τους.

Η έρευνα ανακάλυψε σχέση μόνο παρά αιτιατή σύνδεση. Ωστόσο, ακόμα και όταν μετρήθηκε η προθυμία στην παιδική ηλικία, αυτή συνδέθηκε με περισσότερες οικονομικές δυσκολίες αργότερα στη ζωή.

Επίσης, σύγκριση στοιχείων προσωπικότητας και οικονομικής κατάστασης από 2 περιοχές της Βρετανίας με παρόμοια επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος έδειξε ότι η πόλη  με το υψηλότερο σκορ στην προθυμία είχε 50% υψηλότερο ποσοστό πτώχευσης.

Τα αποτελέσματα βοηθούν να κατανοηθούν πιθανοί παράγοντες πίσω από τις οικονομικές δυσκολίες –κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές προεκτάσεις όσον αφορά την ευεξία των ανθρώπων.