Νέα διεθνής έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομεία, έδειξε ότι τα στηθοσκόπια είναι γεμάτα από ευρεία γκάμα βακτηρίων. Ορισμένα, όπως ο Staphylococcus aureus, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις όπως πνευμονία.

Ο Dr. Ronald Collman, του University of Pennsylvania, δήλωσε ότι η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης σε διαδικασίες έντονου ελέγχου για μόλυνση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 40 στηθοσκόπια σε ΜΕΘ-20 που έφεραν γιατροί και νοσηλεύτριες και 20 μιας χρήσης, που χρησιμοποιήθηκαν σε θαλάμους.

Και τα 40 ήταν σημαντικά μολυσμένα με μεγάλο και ευρείας ποικιλίας αριθμό βακτηρίων, περιλαμβανομένων ορισμένων που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις σχετικές με την περίθαλψη.

Όλα είχαν άφθονα βακτήρια Staphylococcus και περισσότερα από τα μισά μολύνθηκαν με S. aureus, που προκαλεί τις πιο επικίνδυνες λοιμώξεις σταφυλόκοκκου.

Άλλα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις σχετικές με την περίθαλψη όπως Pseudomonas and Acinetobacter, βρέθηκαν σε μικρές ποσότητες.

Ωστόσο δεν ήταν γνωστό αν ασθενείς νόσησαν λόγω επαφής με το στηθοσκόπιο.

Ο Collman δήλωσε ότι το τεστ DNA που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό βακτηρίων δεν θα μπορούσε να διαχωρίσει μεταξύ ζώντων ή νεκρών βακτηρίων, επομένως δεν είναι σαφές αν τα στηθοσκόπια θα μπορούσαν να εξαπλώσουν παράγοντες που προκαλούν νόσους.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Infection Control & Hospital Epidemiology.

Πηγές: Infection Control & Hospital Epidemiology.