Σε ανθρώπους που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ο συνδυασμός στατινών και μεσογειακής διατροφής φαίνεται πως είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή για τη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά αίτια.

Αυτό έδειξε ιταλική έρευνα του  I.R.C.C.S. Neuromed, Pozzilli, σε πάνω από 1.000 ενήλικες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cardiology.

Η Marialaura Bonaccio, δήλωσε ότι οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι στατίνες με τη μεσογειακή διατροφή ήταν πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με το ένα ή το άλλο χωριστά, στη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας  από καρδιαγγειακά αίτια.

Πιθανόν η μεσογειακή διατροφή διευκόλυνε την ωφέλιμη επίδραση των στατινών, που στην έρευνα χρησιμοποιούνταν γενικά σε χαμηλές δόσεις.

Οι ερευνητές ανέλυσαν και τους πιθανούς μηχανισμούς της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ φαρμάκων και διατροφικών συνηθειών.

Η Licia Iacoviello, του University of Insubria, δήλωσε ότι ο ευνοϊκός συνδυασμός στων στατινών και της μεσογειακής διατροφής φάνηκε να δρα μειώνοντας την υποκλινική φλεγμονή, κατάσταση που προδιαθέτει σε υψηλότερο κίνδυνο νόσου και θνησιμότητας.

Το εύρημα είναι πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στο φως της παρατήρησης ότι υψηλό επίπεδο υποκλινικής φλεγμονής διπλασιάζει τον κίνδυνο θνησιμότητας σε ασθενείς που ήδη είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Giovanni de Gaetano, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο σε πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τροφίμων και φαρμάκων.

Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, νέες θεραπευτικές πιθανότητες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν για όσους ήδη έχουν υποστεί καρδιαγγειακό συμβάν.

 

Πηγές: International Journal of Cardiology.