Πρόκειται για νέα ιδέα, αλλά η συμμετοχή σε χορωδία στην εργασία θα μπορούσε να μειώσει τα επίπεδα στρες στο χώρο της δουλειάς, αναφέρει νέα βρετανική έρευνα.

Η έρευνα περιέλαβε 58 ανθρώπους που ήταν μέλη χορωδιών στην εργασία σε διάφρους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις απαιτήσεις στη δουλειά, τον έλεγχο και την υποστήριξη που είχαν.

Ερευνητές του University of Leicester δήλωσαν ότι το να είναι κάποιος μέλος χορωδίας στη δουλειά συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες και αίσθηση ότι έχει περισσότερη υποστήριξη από τους συναδέλφους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν λιγότερο εργασιακό στρες και ήταν περισσότερο κοινωνικά συνδεδεμένοι μετά το τραγούδι.

Υπήρξε μείωση 96% στο στρες και 86% στα αισθήματα μοναξιάς.

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε σχέση και δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή. Το τραγούδι σε ομάδες είναι γνωστό πως έχει θετική επίδραση στην υγεία. Η έρευνα ανακάλυψε ενδείξεις ότι μπορεί επίσης να μειώσει το στρες στον εργασιακό χώρο και το αίσθημα μοναξιάς.

Η ερευνήτρια Joanna Foster πιστεύει ότι οι κοινωνικοί δεσμοί που προκύπτουν από το να τραγουδούν συνάδελφοι μαζί πιθανόν ωφελούν τις εργασιακές σχέσεις και την ευεξία.

Σημείωσε ότι η έναρξη χορωδίας μπορεί να είναι εύκολη. Το τραγούδι είναι διασκεδαστικό και δωρεάν ή σχετικά φτηνό αν οργανωθεί από τρίτο μέρος. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να συμμετέχει τακτικά σε ομάδες τραγουδιού, για τη βελτίωση της ευεξίας και πιθανόν της εργασιακής τους επίδοσης.

Τα ευρήματα παρουσιάζονται την τρέχουσα εβδομάδα σε συνέδριο στο Chester.

Πηγές: British Psychological Society.