Περίπου 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως κάθε χρόνο εντός 30 ημερών από μια εγχείρηση- περισσότεροι από όσους από HIV, φυματίωση και ελονοσία μαζί, αναφέρει νέα έρευνα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 7,7% όλων των θανάτων παγκοσμίως συμβαίνει εντός ενός μηνός από την εγχείρηση, ποσοστό υψηλότερο από αυτό άλλων αιτιών, εκτός από την ισχαιμική καρδιοπάθεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Περίπου 313 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται παγκοσμίως σε ετήσια βάση σύμφωνα με το The Lancet Commission on Global Surgery, άλλα λίγα είναι γνωστά για την ποιότητα των εγχειρήσεων παγκοσμίως. Αυτό θέλησε να ερευνήσει νέα μελέτη, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στοιχεία για τον όγκο και το είδος των επεμβάσεων και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Η ομάδα του  Dr. Dmitri Nepogodiev, του University of Birmingham, ανακάλυψε ότι 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν εντός ενός μηνός από μια εγχείρηση και ότι μισοί από αυτούς τους θανάτους σημειώνονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ερευνητές δήλωσαν ότι 4,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν έλλειψη έγκαιρης πρόσβασης σε ασφαλή και προσιτή εγχείρηση. Υπολόγισαν ότι υπάρχει ακάλυπτη ανάγκη για 143 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η κάλυψη των ακάλυπτων αναγκών αυτών των χωρών θα αύξανε τον παγκόσμιο αριθμό μετεγχειρητικών θανάτων σε 6,1 εκατομμύρια το χρόνο, δήλωσαν ερευνητές.

Ο ερευνητής  σημείωσε ότι αν και δεν μπορούν να αποφευχθούν όλοι οι θάνατοι μετά από μια εγχείρηση πολλοί μπορούν να προληφθούν αυξάνοντας την επένδυση στην έρευνα, στον εξοπλισμό και σε καλύτερες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο The Lancet.

 

Πηγές: The Lancet.