Ερευνητές του University of Guelph και του University of Toronto, αναφέρουν ενδείξεις ότι καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, οι άνθρωποι ενδεχομένως θα γίνουν πιο ευάλωτοι σε τροφικές δηλητηριάσεις.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Royal Society Open Science, περιγράφουν αυξήσεις μοντέλων μυγών λόγω ανόδου της θερμοκρασίας στον Καναδά τα επόμενα χρόνια και γιατί πιστεύουν ότι τέτοιες αυξήσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερα περιστατικά τροφικών αλλεργιών.

Τα βακτήρια Campylobacter είναι ομάδα βακτηρίων που ευθύνονται για πολύ μεγάλο αριθμό τροφικών δηλητηριάσεων σε ετήσια βάση.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ένα τέτοιο είδος βρίσκεται πίσω από τα πιο κοινά είδη γαστρεντερικής νόσου στον Καναδά (καμπυλοβακτηρίωση).

Η ερευνητική ομάδα περιέλαβε είδη όπως τα C. jejuni και C. coli.

Ακόμα δεν είναι σαφές πώς ακριβώς τα βακτήρια κινούνται μέσω ενός πληθυσμού.

Η Campylobacteriosis μολύνει ανθρώπους στον Καναδά πιο πολύ το καλοκαίρι έναντι άλλων μηνών και οι μύγες έχει φανεί πως φέρουν τα βακτήρια στο σώμα τους-είναι πιο δραστήριες το καλοκαίρι.

Για αυτούς τους λόγους, ερευνητές πιστεύουν ότι οι μύγες μπορεί να είναι φορείς για ανθρώπινες λοιμώξεις. Στη νέα έρευνα, οι επιστήμονες εργάσθηκαν με την υπόθεση ότι οι μύγες είναι φορείς και ερεύνησαν τι θα συνέβαινε αν περισσότερες φαίνονταν στον Καναδά τα καλοκαίρια, καθώς θερμαίνεται ο πλανήτης.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλα που μιμήθηκαν αριθμούς πληθυσμών από μύγες στον Καναδά τα προηγούμενα 12 χρόνια και τα χρησιμοποίησαν για να προβλέψουν αλλαγές στον πληθυσμό κάτω από θερμές συνθήκες στο μέλλον. Τα μοντέλα τους έδειξαν πληθυσμούς μυγών να αυξάνονται μέχρι του σημείου περιστατικά τροφικών αλλεργιών από το Campylobacter να διπλασιάζονται, ενδεχομένως, έως το 2080.