Αρκετές προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με λιγότερο σοβαρή νόσο και καλύτερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Νέα έρευνα στο Arthritis Care & Research υποδεικνύει ότι αυτό ενδεχομένως δεν οφείλεται στο ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι ωφέλιμη.

Σε έρευνα που έγινε σε 16.762 ασθενείς, όσοι είχαν πιο σοβαρή νόσο ήταν πιο πιθανό να σταματούν τη χρήση αλκοόλ και λιγότερο πιθανό να αρχίζουν τη χρήση και ασθενείς με μεγαλύτερη αναπηρία και φτωχή σωματική και ψυχική ποιότητα ζωής ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν αλκοόλ διαχρονικά.

Επίσης, χρήση αλκοόλ ή πρόσφατες αλλαγές στη χρήση δεν συνδέονταν με τη δραστηριότητα της νόσου ή θάνατο όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που επηρέαζαν τη συμπεριφορά.

Ο Dr. Joshua Baker, του University of Pennsylvania, δήλωσε ότι τα στοιχεία της ομάδας δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά τείνουν να μην πίνουν αλκοόλ. Ενώ αυτό κάνει να φαίνεται ότι άνθρωποι που πίνουν είναι καλύτερα, πιθανόν δεν οφείλεται στο ότι το αλκοόλ καθαυτό βοηθά.

Πηγές: Arthritis Care & Research