Σε νέα έρευνα για τη σχέση μεταξύ καταθλιπτικών διαταραχών ή συμπτωμάτων, HIV και θνησιμότητας,  ερευνητές αναφέρουν ότι συμπτώματα κατάθλιψης σχετίζονται μετρίως με θάνατο, σε βετεράνους με  HIV αλλά όχι σε όσους δεν έχουν τη λοίμωξη από τον ιό.

Ερευνητές του Boston University School of Medicine (BUSM), συνέκριναν τον κίνδυνο θανάτου μεταξύ βετεράνων που είχαν κατάθλιψη και όσων δεν είχαν.

Στη συνέχεια, συνέκριναν τη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και θανάτου σε όσους είχαν HIV και σε όσους δεν είχανHIV.

Σε όσους είχαν λοίμωξη από τον HIV οι ερευνητές ανακάλυψαν 23% αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας συνδεόμενου με αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα από ερωτηματολόγια αλλά όχι σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας όταν η κατάθλιψη διαγνώστηκε  σύμφωνα με την κωδικοποίηση.

Σε ανθρώπους χωρίς λοίμωξη από τον HIV υπήρχε 6% αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητάς συνδεόμενος με καταθλιπτικές διαταραχές σύμφωνα με κωδικοποίηση αλλά όχι σημαντικά αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας για αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα που αξιολογήθηκαν από  ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι σημαντικό να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται για κατάθλιψη ιδιαίτερα όσοι ζουν με τον ιό HIV.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο HIV Medicine.