Ερευνητές ανέφεραν ότι εντόπισαν σπάνιες ποικιλομορφίες 4 γονιδίων που μπορεί να παίζουν ρόλο στην εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.

Σε εξέταση 21.000 ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2 και 25.000 χωρίς, τα γονίδια που εντοπίστηκαν και οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούν είναι πιθανοί στόχοι για νέα φάρμακα και ενδεχομένως μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατανόησης και της αγωγής.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι εκατοντάδες περισσότερα γονίδια που συνδέονται με τον διαβήτη θα εντοπιστούν στο μέλλον, δήλωσαν ερευνητές.

Ο Michael Boehnke, του University of Michigan School of Public Health, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν τη σημασία της μελέτης μεγάλων δειγμάτων ανθρώπων από ευρεία ακτίνα καταγωγής.

Ο Boehnke δήλωσε ότι οι περισσότερες έρευνες σε μεγάλους πληθυσμούς εστιάζουν σε ανθρώπους ευρωπαϊκής καταγωγής και ότι αυτό μπορεί να καθιστά δύσκολη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Ο ερευνητής Jason Flannick, πρόσθεσε ότι τώρα έχουμε επικαιροποιημένη εικόνα του ρόλου σπάνιων ποικιλομορφιών DNA στον διαβήτη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature.

 

Πηγές: Nature.