Τι ρόλο παίζει η μοίρα όσον αφορά 145.000 ανθρώπους στην Αυστραλία και 125.000 ανθρώπους στο Βιετνάμ που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο;

Το κάπνισμα, η έκθεση στον ήλιο, η φτωχή διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και η ανεπαρκής άσκηση είναι αποδεδειγμένοι παράγοντες κινδύνου για πολλά είδη καρκίνου αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι το μήνυμα δεν λαμβάνεται από πολλούς ασθενείς.

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα στην οποία συμμετείχαν το University of Newcastle, το Vietnam Cancer Institute και το University of South Australia (UniSA), ασθενείς με καρκίνο από την Αυστραλία εντόπισαν την κακή τύχη ή τη μοίρα ως τρίτο πιο σύνηθες αίτιο του καρκίνου-μετά την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό.

Η έρευνα συνέκρινε τις αντιλήψεις μεταξύ 585 ασθενών με καρκίνο στην Αυστραλία και το Βιετνάμ αναλύοντας διαφορές σε 25 πιθανές πεποιθήσεις σχετικά με τα πιθανά αίτια του καρκίνου που εμφάνισαν.

Σχεδόν μισοί από του Αυστραλούς ασθενείς με καρκίνο πίστευαν ότι το γήρας ήταν η κύρια αίτια του καρκίνου, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς από το Βιετνάμ ανέφεραν την ανεπαρκή διατροφή ως κύριο παράγοντα που συνέβαλε στον καρκίνο τους.

Γενικά, το κάπνισμα ήταν στην 5η θέση ως πιο πιθανή αιτία και το αλκοόλ στην 9η. Αυτό παρά τα επανειλημμένα μηνύματα υγείας ότι πολλοί καρκίνοι μπορούν να αποφευχθούν και το αλκοόλ και το κάπνισμα είναι παράγοντες υψηλού κινδύνου για πολλά είδη.

Ο ερευνητής, καθηγητής David Roder, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια του καρκίνου.

Σημείωσε ότι η κατανόηση των ανθρώπων για πολλούς παράγοντες κινδύνου σχετικά με τον καρκίνο είναι μέτρια έως χαμηλή.

Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με αυτό που μπορεί να προκάλεσε τον καρκίνο τους είναι πολύπλοκες και πιθανόν να επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως πολιτισμικές πεποιθήσεις.

Ο Dr Alix Hall, δήλωσε ότι σημαντικό ποσοστό των ασθενών (27% Αυστραλών και 47% Βιετναμέζων) είχε μοιρολατρικές απόψεις για τα πιθανά αίτια του καρκίνου που εμφάνισαν.

Πηγές: University of South Australia