Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neuropathology & Experimental Neurology ανακάλυψε γονίδιο που μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει να εξηγηθεί μεγάλο μέρος του γενετικού κινδύνου για εμφάνιση της νόσου Alzheimer.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία (Alzheimer's Disease Sequencing Project) πάνω των 10.000 ανθρώπων με στόχο να εντοπίσουν γενετικές ποικιλομορφίες που να συνδέονται με τη νόσο Alzheimer σε μεγάλη ηλικία.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα ανακάλυψαν ενδείξεις σχέσης με τη νόσο Alzheimer σε μεγάλη ηλικία, της γενετικής ποικιλομορφίας σε περιοχή γονιδίου που ονομάζεται Mucin 6.

Ο Dr. Nelson, δήλωσε για την παρούσα έρευνα ότι τα ευρήματα προέκυψαν από σχετικά μικρή για γενετική έρευνα ομάδα ασθενών, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι το φαινόμενο θα επαναληφθεί σε άλλες ομάδες. Επίσης, ότι υποδεικνύει πως υπάρχει πολύ μεγάλη επίδραση-η γενετική ποικιλομορφία συνδέεται στενά με τη νόσο.