Η συμμετοχή σε αθλήματα μπορεί ενδεχομένως να βελτιώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται ήχους-εύρημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπείες για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής, αναφέρουν ερευνητές.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η Nina Kraus, Καθηγήτρια στο Northwestern University, Evanston. Σημειώνει ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι τα αθλήματα μπορούν να ρυθμίσουν τον εγκέφαλο να κατανοεί καλύτερα το αισθητηριακό του περιβάλλον.

Η έρευνα περιέλαβε 495 φοιτητές που αθλούνταν και ομάδα ελέγχου 493 ανθρώπων που δεν αθλούντο.

Παρακολουθήθηκε η εγκεφαλική δραστηριότητα, ενώ οι συμμετέχοντες φορούσαν ακουστικά που έδιναν ήχους ομιλίας. Οι αθλητές ήταν περισσότερο επιτήδειοι να εστιάσουν καλύτερα στην ομιλία, αποκλείοντας το θόρυβο του περιβάλλοντος.

Αυτή η ικανότητα μπορεί να είναι χρήσιμη στους αθλητές όταν προσπαθούν να ακούσουν έναν συμπαίκτη ή τον διαιτητή τους.

Η Kraus το εξομοιώνει με την ακρόαση ενός DJ στο ραδιόφωνο.

Η έρευνα έδειξε ότι ο εγκέφαλος του αθλητή ελαχιστοποιεί το ‘στατικό’ θόρυβο του περιβάλλοντος για να ακούσει τον 'DJ' καλύτερα.

Πρόσθεσε ότι σοβαρή δέσμευση στη σωματική δραστηριότητα φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με πιο ήσυχο νευρικό σύστημα. Και ίσως αν κάποιος έχει πιο υγιές νευρικό σύστημα να μπορεί να χειρίζεται καλύτερα τον τραυματισμό η άλλα προβλήματα υγείας.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεραπείες με βάση τα αθλήματα σε ανθρώπους με δυσκολία στην ακουστική επεξεργασία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Sports Health.

Πηγές: Sports Health.