Στο πλαίσιο εργασιών του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον γαστρεντερικό καρκίνο (10th World Congress on Gastrointestinal Cancer), η Amgen, εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της βιοτεχνολογίας, τόνισε τη σημασία της εξέτασης KRAS για τη στοχευμένη θεραπεία των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το KRAS αποτελεί ένα σημαντικό βιολογικό δείκτη, του οποίου η ανίχνευση παρέχει σημαντική πληροφορία σχετιζόμενη με την ανταπόκριση των ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο στη θεραπεία με αντισώματα έναντι του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR).

Η καινοτομία της Amgen έγκειται στο ότι πρώτη ανέδειξε τη σημασία του βιολογικού δείκτη KRAS και αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της εξέτασης για τη χορήγηση του φαρμάκου δίνοντας τη δυνατότητα στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιοι ασθενείς πιθανώς θα ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να περιοριστεί η έκθεσή τους σε μη κατάλληλες για αυτούς θεραπείες, ενώ παράλληλα να εξοικονομούνται χρήματα για τα ταμεία από την ενδεδειγμένη συνταγογράφηση.

Ο βιολογικός δείκτης KRAS

Το KRAS αποτελεί μέλος μια οικογένειας γονιδίων που αποκαλούνται RAS πρωτο – ογκογονίδια και καθοδηγεί για την παρασκευή μίας πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει αποφασιστικά στη ρύθμιση της ανάπτυξης των κυττάρων. Τα πρωτο – ογκογονίδια ρυθμίζουν την ανάπτυξη των κυττάρων, όμως αν μετεξελιχθούν, μπορεί να ενθαρρύνουν ή να επιτρέψουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του κυττάρου.

Η εξέταση KRAS ελέγχει αν ο ασθενής έχει φυσιολογικό γονίδιο, οπότε και ενδείκνυται η χορήγηση θεραπείας με αντισώματα έναντι του EGFR, ή μεταλλαγμένο οπότε η χρήση του αποφεύγεται και έτσι ο ασθενής δεν εκτίθεται σε θεραπεία χωρίς ιδιαίτερο όφελος.

Σύμφωνα με στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος της Amgen το ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν φυσιολογικό το γονίδιο KRAS ανέρχεται στο 60%.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου

Όσον αφορά στον καρκίνο του παχέος εντέρου, αποτελεί τον τρίτο πιο συχνό τύπο καρκίνου στο Δυτικό Κόσμο. Ο μεταστατικός τύπος χαρακτηρίζεται από μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων σε άλλα όργανα, όπως ήπαρ, πνεύμονες και ωοθήκες.

Στους ασθενείς που πάσχουν από ορθοκολικό καρκίνο, περίπου το 19% εμφανίζει μεταστατική νόσο στη διάγνωση, ενώ περίπου το 50% θα αναπτύξει μεταστάσεις κατά τη διάρκεια της νόσου.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα

Σχετικά με τα μονοκλωνικά αντισώματα (Mabs), αυτά αποτελούν ειδικά αντισώματα (πρωτεΐνες) που παράγονται από κύτταρα προερχόμενα από μονήρη κλώνο (πληθυσμό) κυττάρων που παράγουν ένα μόνο είδος αντισώματος.

Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικής καθαρότητος και υψηλής εξειδίκευσης στη δράση τους. Ιδιαίτερα τα πλήρως ανθρώπινα Mabs παρουσιάζουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τα όχι πλήρως ανθρώπινα. Αυτή η εξειδικευμένη δραστικότητά τους επιτρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άτομα με διάφορα νοσήματα, περιλαμβανομένου και του καρκίνου.