Έκθεση από το Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, έδειξε ότι μωρά κάτω των 90 ημέρων που ήταν θετικά στον κορωνοϊό έτειναν να είναι καλά, με μικρή ή καθόλου εμπλοκή του αναπνευστικού.

Ο πυρετός, συχνά ήταν το πρωταρχικό ή το μόνο σύμπτωμα

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο The Journal of Pediatrics.

Η Leena B. Mithal, δήλωσε ότι ενώ υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για μωρά με COVID-19  από τις ΗΠΑ, τα ευρήματα της νέας έρευνας δείχνουν ότι αυτά τα μωρά κυρίως έχουν ελαφρά νόσο και ενδεχομένως δεν έχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου όπως αρχικά αναφέρθηκε από την Κίνα.

Τα περισσότερα μωρά στην έρευνα είχαν πυρετό, που υποδεικνύει ότι για μικρά μωρά, το να αξιολογηθούν λόγω πυρετού, η COVID-19 μπορεί ενδεχομένως να είναι σημαντική αιτία, ιδιαίτερα σε περιοχή με ευρεία δραστηριότητα στην κοινότητα.

Ωστόσο, αξιολόγηση για βακτηριακή λοίμωξη σε μικρά μωρά με πυρετό παραμένει σημαντική.

Η έρευνα έγινε σε 18 μωρά, κανένα από τα οποία δεν είχε σημαντικό ιατρικό ιστορικό.

Από το 50% αυτών που νοσηλεύτηκαν κανένα δεν χρειάστηκε οξυγόνο, αναπνευστική υποστήριξη ή εντατική θεραπεία.

Ενδείξεις για νοσηλεία ήταν κυρίως η κλινική παρατήρηση, η παρακολούθηση της ανοχής στη σίτιση και ο αποκλεισμός βακτηριακής λοίμωξης  με εμπειρική ενδοφλέβια αντιβίωση σε  μωρά μικρότερα των 60 ημερών.

Από τα μωρά που νοσηλεύτηκαν, 6 στα 9 είχαν συμπτώματα στο πεπτικό. Τα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού- βήχας και συμφόρηση- εμφανίστηκαν πριν από αυτά του πεπτικού. Τα μικρά μωρά επίσης είχαν υψηλό ιικό φορτίο σε δείγματα από τη μύτη παρά την ελαφρά κλινική νόσο.

Η Dr. Mithal δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν μικρά μωρά με πυρετό και θετικά στον SARS-CoV-2 έχουν ανάγκη νοσηλείας.

Η απόφαση για νοσηλεία βασίζεται στην ηλικία, την ανάγκη για προληπτική αγωγή, βακτηριακή λοίμωξη, κλινική αξιολόγηση, ανοχή στη σίτιση. Μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες χρήσης γρήγορων τεστ για  SARS-CoV-2, ώστε να προσδιοριστεί η διάθεση των κλινικά καλά βρεφών με πυρετό.

 

 

 

Πηγές:
The Journal of Pediatrics.