Οι στατίνες μπορεί ενδεχομένως να μειώνουν τους θανάτους γυναικών με καρκίνο στις ωοθήκες, αναφέρει νέα έρευνα.

Η Dr. Kala Visvanathan, του Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, δήλωσε ότι αυτά τα φάρμακα είναι ελκυστικά, καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως, δεν κοστίζουν και είναι καλά ανεκτά. Η συνδεόμενη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο των ωοθηκών είναι υποσχόμενη.

Οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία 10.000 γυναικών με καρκίνο ωοθηκών.

Περισσότερες από 2.600 είχαν χρησιμοποιήσει στατίνη και το 80% χρησιμοποίησε λιπόφιλες στατίνες, όπως simvastatin και lovastatin.

Η χρήση οποιουδήποτε είδους στατινών συνδεόταν με 40% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με γυναίκες που δεν χρησιμοποιούσαν στατίνες.

Η χρήση λιποφιλών στατινών συνδέθηκε με 43% κίνδυνο θανάτου από καρκίνο ωοθηκών.

Ακόμα και γυναίκες που άρχισαν να χρησιμοποιούν λιπόφιλες στατίνες μετά τη διάγνωση είχαν χαμηλότερες πιθανότητες θανάτου από καρκίνο στις ωοθήκες.

Τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε κλινικές δοκιμές.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό συνέδριο της American Association for Cancer Research.