Το tocilizumab κατά της αρθρίτιδας δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους με σοβαρή  COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα που αντικρούει προηγουμένη που υποδύκνειε ότι θα μπορούσε να βοηθά στην ανάρρωση.

Ασθενείς με κορωνοΙό που έλαβαν tocilizumab είχαν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και η δοκιμή σταμάτησε πρόωρα.

Το Tocilizumab μπλοκάρει μέρος του ανοσοποιητικού που μπορεί να γίνει υπερδραστήριο σε ορισμένους ασθενείς με κορωνοιό και εκτιμάτο ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των φλεγμονωδών αντιδράσεων σε ασθενείς με COVID-19.

Η θεωρία εξετάστηκε στη νέα έρευνα που έγινε σε 129 ασθενείς με  COVID-19, μέσης ηλικίας  57 ετών, σε 9  νοσοκομεία της Βραζιλίας. Είχαν μη φυσιολογικά επίπεδα στο αίμα, τουλάχιστον 2 ουσιών, που συνδέονται με φλεγμονή και έλαβαν υποστήριξη  με οξυγόνο ή μηχανικού αερισμό.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες. Στη μια έλαβαν tocilizumab και συνήθη περίθαλψη  (65) και στην άλλη μόνο τη συνήθη περίθαλψη (64).

Μετά από 15 ημέρες, 18 (28%) από τους ασθενείς στην ομάδα tocilizumab  και 13 (20%) από αυτούς στην ομάδα συνήθους περίθαλψης υποβλήθηκαν σε μηχανικό αερισμό ή πέθαναν.

Έντεκα (17%) από τους ασθενείς στην ομάδα του φαρμάκου πέθαναν σε σύγκριση με 2 (3%) στην ομάδα συνήθους περίθαλψης. Λόγω του πολύ μεγαλύτερου ποσοστού θνητότητας στην πρώτη ομάδα, η δοκιμή σταμάτησε νωρίς.

Στις 2 ομάδες ασθενών οι θάνατοι οφείλονταν σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία πολλών οργάνων λόγω της νόσου.

Tα ευρήματα δημοσιεύτηκαν  στο BMJ.

Πηγές: BMJ.