Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να αυξήσουν τις εργαστηριακές αναλύσεις ή να λάβουν αυξημένα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, καλούνται οι κυβερνήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ειδικών Λοιμώξεων (ECDC).

Με σύσταση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, οι υπεύθυνοι του ECDC κάνουν λόγο για ενδείξεις αύξησης της μεταδοτικότητας του ιού και δίνουν δίνοντας έμφαση σε τρεις συγκεκριμένες μεταλλάξεις. 

Όπως αναφέρουν, οι ιοί μεταλλάσσονται διαρκώς και έχουν παρατηρηθεί παραλλαγές και στον νέο κορωνοϊό, λόγω των διαδικασιών εξέλιξης και προσαρμογής του.

Οι περισσότερες αναδυόμενες μεταλλάξεις δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εξάπλωσή του. Ορισμένες μεταλλάξεις ή συνδυασμοί μεταλλάξεων, ωστόσο, μπορεί να παρέχουν στον ιό πλεονέκτημα, όπως αυξημένη μεταδοτικότητα ή ικανότητα αποφυγής της ανοσοαπόκρισης του ανθρώπου που έχει προσβληθεί (ξενιστής).

Οι επιστήμονες του Οργανισμού κάνουν λόγο για εξάπλωση τριών συγκεκριμένων παραλλαγών του ιού: VOC 202012/01, 501Y.V2 και την παραλλαγή P.1. Θεωρούνται ανησυχητικές, καθώς οδηγούν σε αυξημένη μεταδοτικότητα και επιδείνωση επιδημιολογικών καταστάσεων στις περιοχές όπου έχουν πρόσφατα εμφανιστεί.

Επικαλούμενοι νέες πληροφορίες, υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με ευρεία εξάπλωση αυξήθηκε σε "υψηλό - πολύ υψηλό" επίπεδο.

Παρακολούθηση

Τα κράτη - μέλη πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις τοπικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς μετάδοσης ή στη σοβαρότητα της λοίμωξης, προκειμένου να εντοπίζουν και να αξιολογούν την κυκλοφορία και τον αντίκτυπο των μεταλλάξεων.

Με σκοπό τον εντοπισμό γνωστών ή νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού, οι αρχές καλούνται να αυξήσουν το επίπεδο παρακολούθησης και εργαστηριακών αναλύσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις ότι είναι σημαντικά υψηλότερη η δυνατότητα μετάδοσης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμες να επιβάλουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα.

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να ενισχυθεί η ιχνηλάτηση και να διερευνώνται τα κρούσματα σε σχέση με περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί με νέες μεταλλάξεις του ιού.

Δημ.Κ.