Φυσικές ουσίες που περιέχουν τα μήλα και άλλα φρούτα, μπορούν ενδεχομένως να βοηθούν να ενεργοποιείται η παραγωγή νέων εγκεφαλικών  κυττάρων, η οποία μπορεί να έχει  εφαρμογή στη μάθηση και τη μνήμη, αναφέρει νέα έρευνα σε ποντικούς, που δημοσιεύτηκε στο Stem Cell Reports.

Φυτοθρεπτικά όπως η ρεσβερατρόλη στα κόκκινα σταφύλια ή η επιγαλλοκατεχίνη στο πράσινο τσάι μπορούν να έχουν θετική επίδραση σε διάφορα μέρη του σώματος όπως ο εγκέφαλος.

Οι ερευνητές Tara Louise Walker, του University of Queensland, Brisbane, και  Gerd Kempermann, του German Center for Neurodegenerative Diseases,  ανακάλυψαν ότι υψηλές συγκεντρώσεις φυτοθρεπτικών από τα μήλα διεγείρουν τη δημιουργία νέων νευρώνων (νευρογένεση).

Η έρευνα έδειξε ότι βλαστικά κύτταρα που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο από τον εγκέφαλο ποντικών δημιούργησαν περισσότερους νευρώνες και προστατεύτηκαν από τον κυτταρικό θάνατο, όταν προστέθηκε στις καλλιέργειες κουερσετίνη ή διυδροξυδιαβοϊκό οξύ (DHBA)-φυτοθρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα μήλα.

Επόμενα πειράματα σε ποντικούς έδειξαν ότι σε ξεχωριστές δομές του εγκεφάλου ενηλίκων, που συνδέονται με τη μάθηση και τη μνήμη, τα βλαστικά κύτταρα πολλαπλασιάστηκαν και δημιούργησαν περισσότερους νευρώνες όταν δόθηκαν στους ποντικούς υψηλές δόσεις κουερσετίνης ή DHBA.

Η επίδραση στη νευρογένεση ήταν συγκρίσιμη με αυτή που φαίνεται μετά από άσκηση.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι φυσικές ουσίες στα φρούτα, όπως κουερσετίνη, DHBA και πιθανόν άλλες, μπορούν ενδεχομένως να δρουν συνδυαστικά για την προαγωγή της νευρογένεσης και της εγκεφαλικής λειτουργίας αν χορηγούνται σε υψηλές συγκεντρώσεις

Πηγές: Stem Cell Reports.