Νέοι που εκτίθενται στο κάπνισμα -ενεργητικό ή παθητικό - έχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο για αυξημένη πίεση σε σύγκριση με όσους δεν εκτίθενται, αναφέρει νέα έρευνα στο JAMA Network Open.

Έφηβοι που καπνίζουν ή ατμίζουν έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν αυξημένη αρτηριακή πίεση σε σχέση με τους μη χρήστες.

Aν και ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος για νέους που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, μπορεί ενδεχομένως να είναι έως 50% πιθανότερο να δουν αύξηση στην πίεση σε σχέση με παιδιά που δεν εκτίθενται.

Η Dr. Rebecca V. Levy, δήλωσε ότι ήδη ξέρουμε ότι η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα είναι επιβλαβής για τους παιδικούς πνεύμονες.

Η Levy, δήλωσε ότι η νέα έρευνα παρέχει περισσότερες ενδείξεις ότι οποιουδήποτε βαθμού έκθεση στον καπνό είναι κακή για τα αγγεία των νέων.

Η Levy ανέλυσε την επίδραση της έκθεσης στον καπνό στην αρτηριακή πίεση σε 8.520 παιδιά 8 έως 19 ετών.

Παιδιά που ανέφεραν έκθεση στον καπνό έτειναν να είναι μεγαλύτερα-λίγο πάνω από την ηλικία των 13- και αγόρια

Όσοι είχαν ενεργητική ή παθητική έκθεση αντιμετώπιζαν  31% υψηλότερο κίνδυνο αυξημένης πίεσης σε σύγκριση με παιδιά που δεν εκτέθηκαν.

Όσοι κάπνιζαν είχαν διπλάσιο κίνδυνο για αυξημένη πίεση σε σύγκριση με όσους δεν εκτίθεντο, είτε ενεργητικά είτε, παθητικά στο κάπνισμα.