Επικοινωνήσαμε με τον κ. Νικόλαο Πατσινακίδη, Ιατρό Ακτινολόγο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, με αφορμή τη Διαδικτυακή εκδήλωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ακτινολογία που  διοργανώνει η Philips, στις 25 Φεβρουαρίου στις 15:00, για το οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στη Διαδικτυακή εκδήλωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ακτινολογία που διοργανώνει η Philips, θα μιλήσετε για την τεχνική Compressed Sense. Ποια είναι είναι τα γνωρίσματα της τεχνικής αυτής;  

Η τεχνική Compressed Sense στηρίζεται στο τρίπτυχο sparse K-space undersampling, wavelet transform και iterative reconstruction. Είναι καινοτόμος τεχνική που πετυχαίνει τη μείωση του χρόνου των ακολουθιών της μαγνητικής τομογραφίας και κατ’ επέκταση συνολικά της εξέτασης, χωρίς ουσιαστική έκπτωση στην ποιότητα της εικόνας. Εναλλακτικά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και να μειώσει τα τεχνικά σφάλματα (artefacts) χωρίς  αύξηση του χρόνου, συγκριτικά με άλλες μεθόδους. Έχει εφαρμογή σε όλες τις ανατομίες (νευρικό σύστημα, μυοσκελετικό, κοιλίας κα)  σε όλες πρακτικά τις ακολουθίες 3D και 2D (με εξαίρεση τις EPI-DWI και keyhole) και όλα τα κοντράστ  (Τ1, Τ2, STIR  κα).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της στην κλινική πράξη, όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των κλινικών εκτιμήσεων και των αποτελεσμάτων, της διάγνωσης και της θεραπείας των ασθενών;

Καταρχάς, το κέρδος χρόνου από την τεχνική compressed sense, μας επιτρέπει να εκτελέσουμε περισσότερες 3D ακολουθίες (παραδοσιακά πιο χρονοβόρες) έναντι 2D. Αυτό  μεταφράζεται σε υψηλότερο σήμα και λεπτότερες τομές, και κατ’ επέκταση βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα και ανασυνθέσεις στον χώρο,  που συνολικά επιτρέπουν καλύτερες διαγνώσεις προς όφελος των ασθενών. Εναλλακτικά, μπορούμε να ανταλλάξουμε το κέρδος χρόνου με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ελαττωμένα artefact, χάρη στο compressed sense. Μπορούμε ακόμη να εισάγουμε εξειδικευμένες ακολουθίες στη ρουτίνα, που παλαιότερα ήταν απαγορευτικές λόγω χρονικής διάρκειας, οι οποίες μας επιτρέπουν τώρα να χαρακτηρίσουμε καλύτερα ορισμένες παθήσεις. Τέλος, πετυχαίνουμε μείωση του χρόνου στις δυναμικές ακολουθίες με σκιαστικό και με συγκράτηση αναπνοής (breath-hold),  γεγονός που συνεπάγεται εξετασεις με λιγότερα artefact και καλύτερες διαγνώσεις σε ασθενείς με δυσκολία στην αναπνοή, πχ  εξετάσεις κοιλίας σε νοσηλευόμενους, ηλικιωμένους, άτομα με πνευμονοπάθιες κα. Όλα αυτά οδηγούν σε καλύτερες διαγνώσεις και αυτές είναι η βάση της σωστής θεραπείας.

Πόσο σημαντική στη δουλειά σας είναι η καινοτομία στις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρονται;

Η δουλειά μας έχει αλλάξει σε πολύ σημαντικό βαθμό χάρη στο compressed sense. H παραγωγικότητα του τμήματός μας έχει αυξηθεί κατά 20-30%. Οι εξεταζόμενοι είναι περισσότερο ευχαριστημένοι λόγω του συντομότερου χρόνου εξέτασης, ενώ  είναι πιο εύκολο να βρούμε τώρα  χρόνο για να βάλουμε εμβόλιμα στο πρόγραμμα της ημέρας  μια ή και περισσότερες  έκτακτες εξετάσεις που θα μας ζητήσει επιτακτικά κλινικός συνάδελφος και αυτό βοηθάει στη συνεργασία. Έχουμε κερδίσει χρόνο στις εξετάσεις χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα εικόνας ούτε να συμβιβαστούμε σε πρωτόκολλα με λιγότερες ακολουθίες. Αντίθετα έχουμε δημιουργήσει χρόνο προκειμένου να προσθέσουμε επιπλέον ακολουθίες στη ρουτίνας μας, οι οποίες μας επιτρέπουν πιο ακριβείς ή ειδικές διαγνώσεις. Αυτό κάνει για εμάς τη διαφορά.