Μείωση κατά 16,2% καταγράφεται στην εβδομαδιαία μεταβολή του ιικού φορτίου στην Αττική.

Αντίθετα, μεγάλη αύξηση κατά 265% καταγράφεται στο Ηράκλειο, κατά 98,1% στο Ρέθυμνο, 85,1% στα Χανιά και 22% στη Θεσσαλονίκη.

Τα παραπάνω αναφέρονται στη σημερινή επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία του κορωνοϊού.

Πρόκειται για τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, που αφορούν την περίοδο από 15 έως 21 Φεβρουαρίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Αττική -16,2%
Θεσσαλονίκη +22%
Λάρισα +89,1%
Βόλος -27,6%
Ηράκλειο +265%
Χανιά +85,1%
Ρέθυμνο +98,1%

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, τα συμπεράσματα από τα στοιχεία είναι τα εξής:

Την εβδομάδα 15 - 21 Φεβρουαρίου, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 8 - 14 Φεβρουαρίου στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσοτέρων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι αυξητικές αυτές τάσεις κυμαίνονται από +22% στη Θεσσαλονίκη έως και +265% στο Ηράκλειο Κρήτης. Η Περιφέρεια Αττικής και η πόλη του Βόλου παρουσιάζουν ελαφρώς φθίνουσες τάσεις για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την Αττική όμως να διατηρεί υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου.

Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών, δηλαδή ως προς τη ροή του αποχετευτικού δικτύου και τον πραγματικό πληθυσμό που εξυπηρετείται από το εκάστοτε δίκτυο όταν λαμβάνονται τα δείγματα και οι μετρήσεις.

Δημ.Κ.

Πηγές: ΕΟΔΥ