Ο διάλογος, στον οποίο συμμετέχουν εθνικές αρχές, ασθενείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η ερευνητική κοινότητα, αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων και στον εντοπισμό των αιτίων και των κινητήριων δυνάμεων πίσω από τις αδυναμίες.

 Η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων, και ειδικότερα στην ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμης σημασίας δραστικές ουσίες, πρώτες ύλες και φάρμακα στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη ετοιμότητα για μελλοντικές πανδημίες στον τομέα της υγείας, υπό το πρίσμα των εμπειριών από τη νόσο COVID-19. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στο πλαίσιο της σύστασης της νέας ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (HERA).

 Η έναρξη του διαλόγου έρχεται σε συνέχεια αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς η κρίση COVID-19 προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με πιθανές ελλείψεις ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων και πιθανή εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

 Υπό τον συντονισμό της Κομισιόν, ο δομημένος διάλογος αποσκοπεί στην παραγωγή πληροφοριών και αναλύσεων όσον αφορά την προμήθεια φαρμάκων, μέσω μιας σειράς συνεδριάσεων εργασίας που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Ο διάλογος αυτός αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της φαρμακευτικής στρατηγικής του Νοεμβρίου 2020.

Ο διάλογος θα χρησιμεύσει για την υποβολή, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, μιας δέσμης συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας μας.

Τέλος, θα εξασφαλίσει ότι τα φάρμακα θα είναι διαθέσιμα σε ασθενείς που τα χρειάζονται ανά πάσα στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.