Πρωτοβουλία για τον Καρκίνο του Μαστού, στοχεύοντας στη μείωση της θνησιμότητάς του κατά 2,5% ετησίως έως το 2040 ξεκίνησε χθες που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας, ο ΠΟΥ θα συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ και  θα παρέχει καθοδήγηση στις κυβερνήσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των συστημάτων διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού έχει πλέον ξεπεράσει τον καρκίνο του πνεύμονα ως ο πιο συνηθισμένος που διαγιγνώσκεται στον κόσμο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) τον Δεκέμβριο του 2020. Με βάση τα στοιχεία, ο καρκίνος του μαστού είναι υπεύθυνος για έναν από τους συνολικά έξι  θανάτους από καρκίνο που σημειώνονται μεταξύ των γυναικών.

Βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης σε χώρες χαμηλού εισοδήματος

Τα ποσοστά επιβίωσης για καρκίνο του μαστού σε χώρες με υψηλό εισόδημα υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα που έχουν καταγραφεί σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, ενώ  οι πρόωροι θάνατοι και οι υψηλές δαπάνες που προκύπτουν όταν οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι οικονομικά προσιτές, οδηγούν σε κοινωνική αναταραχή, φτώχεια, οικογενειακή αστάθεια, ορφανά παιδιά, ενώ απειλεί και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Δρ. Bente Mikkelsen, Διευθυντής του Τμήματος Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΠΟΥ, δήλωσε: «Αν και έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο στη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η υψηλότερη θνησιμότητα στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα είναι αποτέλεσμα της διάγνωσης στο τελικό στάδιο και της ανεπαρκούς πρόσβασης στην ποιοτική φροντίδα.

Διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα

Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριες πτυχές της φροντίδας του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της υγείας, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολοκληρωμένης θεραπείας και της υποστηρικτικής φροντίδας. Η προώθηση της υγείας θα περιλαμβάνει τη δημόσια εκπαίδευση σχετικά με τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού, στρατηγικές μείωσης του κινδύνου και τη μείωση του στίγματος που σχετίζεται με την υγεία του μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση θα πρέπει να μειώσει τις καθυστερήσεις μεταξύ του χρόνου της διάγνωσης και έναρξης της θεραπείας και η ολοκληρωμένη θεραπεία και φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή / και ακτινοθεραπεία, καθώς και υποστήριξη αποκατάστασης μετά από θεραπεία και ανακουφιστικές υπηρεσίες για τη μείωση του πόνου και της δυσφορίας.

Πηγές: Healtheuropa.eu