Με τον καλύτερο τρόπο έληξε η αναμονή ενός 17χρονου επί 32 μήνες, για την εύρεση του κατάλληλου μοσχεύματος. Ο νέος ζούσε στην αναμονή με σύστημα αμφικοιλιακής υποστήριξης της καρδιάς.

Η σωτήρια μεταμόσχευση, με μόσχευμα καρδιάς από το Νοσοκομείο Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου από την Ομάδα Μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με επικεφαλής τον Διευθυντή της Μονάδας κ.

Πέτρο Σφυράκη.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την οικογένεια του δότη για την προσφορά της. Ευχαριστεί, επίσης, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, τον Διοικητή κ.

Μιχαήλ Λοπατατζίδη και τη Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κα Θεονίκη Παραφόρου, για την ελπίδα ζωής που έδωσαν σε ένα νέο άνθρωπο.

Από την έναρξη του 2012 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 16 μεταμοσχεύσεις καρδιάς.