Του Δημήτρη Καραγιώργου 


Τον δυναμισμό του κλάδου παραγωγής φαρμάκων, δείχνουν τα στοιχεία των εξαγωγών που πραγματοποιεί η χώρα μας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, το φάρμακο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εξαγωγές που πραγματοποίησε η Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Την πρώτη θέση, καταλαμβάνουν τα ορυκτέλαια πετρελαίου, με τζίρο 5,2 δισ. ευρώ.

Ακολουθούν τα φάρμακα για λιανική πώληση, με 370 εκατομμύρια και το παρθένο ελαιόλαδο, με τζίρο 330,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εξαγωγές φαρμάκων ήταν πολύ υψηλά και το 2012, όπως προκύπτει από στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εννεάμηνο του έτους, κατείχαν την πρώτη θέση στις εξαγωγές, με τζίρο 459 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδίκευση

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Πάνω από τα δύο τρίτα των θέσεων αυτών αντιστοιχούν στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες (περισσότεροι από 800 επιστήμονες στην παραγωγή), οι οποίες κατέχουν μόνο το 17% της φαρμακευτικής αγοράς.

Παράλληλα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δημιουργήσει την τελευταία τριετία έξι νέες παραγωγικές μονάδες, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποιούν εξαγωγές σε πάνω από 60 χώρες, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας εμπορικά σημαντική ελληνική τεχνογνωσία.

Σε μια περίοδο γενικευμένης αποβιομηχάνισης, δημιουργεί προστιθέμενες αξίες, συνεισφέρει στην ανάπτυξη με θέσεις εργασίας εξαγωγές και επενδύσεις αποτελώντας τομέα προτεραιότητας για την εθνική οικονομία.

Αστέρας

Πρόσφατη μελέτη της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας McKinsey & Co. (Σεπτ. 2011) σχετικά με το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, ο κλάδος της παραγωγής φαρμάκου, αφενός λόγω του έντονα δυναμικού χαρακτήρα του και αφετέρου λόγω της ευνοϊκής συγκυρίας από την επικείμενη λήξη της πατέντας μιας σειράς πρωτότυπων φαρμάκων, αξιολογείται ως 'αναδυόμενος αστέρας' ήτοι ένας τομέας που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το ΙΟΒΕ (Φεβ.2013), η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Η συμβολή του κλάδου στην εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα ακολούθησε ανοδική πορεία την προηγούμενη δεκαετία φτάνοντας το 10% (της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής) το 2010. Η αναλογία αυτή είναι η τρίτη υψηλότερη στην ΕΕ έπειτα από εκείνη της Σλοβενίας και της Δανίας.

Σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης ο κλάδος παραγωγής φαρμάκου παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια άνοδο ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία την περίοδο 2000-2010. Η άνοδος αυτή είναι η μεγαλύτερη στις χώρες-μέλη της ΕΕ (στον αντίστοιχο κλάδο) τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Άνοδος

Την περίοδο 2000 - 2011 ο κλάδος σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στην παραγωγή του στην εγχώρια Μεταποίηση. Η άνοδος αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2000 - 2011 όσον αφορά στην παραγωγή φαρμάκου.

Οι εξαγωγές Φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το 4ο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής Μεταποίησης, ενώ ο κλάδος εμφανίζει γενικά υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δισ. ευρώ. Με βάση μάλιστα τους εκτιμώμενους πολλαπλασιαστές μπορεί να σημειωθεί ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.