Μία πολύμηνη εκκρεμότητα αλλά και προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ φτάνει στο τέλος της, αναφέει ο ΕΟΠΥΥ.

'Η μεγαλύτερη Περιφερειακή Διεύθυνση της Αθήνας, στην οποία ανήκουν πάρα πολλοί γιατροί, εργαστήρια και κλινικές ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και το 2011. Ήδη οι γιατροί και οι πάροχοι υγείας εκλήθησαν και υποβάλλουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες για να πληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η γνωστή σε όλους και επώδυνη καθυστέρηση που σημειώθηκε οφείλεται στο γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, από την συνένωση των οποίων προήλθε ο ΕΟΠΥΥ δεν είχαν έγκαιρα ολοκληρώσει την εκκαθάριση των οφειλών, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του προσωπικού τους που έφτασε το 30%, τα τρία τελευταία χρόνια.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το συντριπτικά μεγάλο μέρος των οφειλών προς τους γιατρούς και άλλους παρόχους έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα από την κυβέρνηση και τον ΕΟΠΥΥ και έχει αναληφθεί η δέσμευση ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου αυτού.'