Σε διπλασιασμό του αριθμού των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που μπορούν να εξετάζουν κάθε μήνα, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γιατροί να μπορούν να εξετάζουν 400 ασφαλισμένους, από 200 που είναι σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να καλυφθεί ένα μέρος της ζήτησης, η οποία προέκυψε από την παρατεινόμενη απεργία των γιατρών στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ.

Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ επεξεργάζονται, παράλληλα, σχέδιο για την διεύρυνση του δικτύου των συμβεβλημένων ιατρών του Οργανισμού, καθώς επίσης και την επέκταση των ισχυουσών συμβάσεων έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασφαλισμένων σε όλη την Ελλάδα.

Έκκληση

Ο ΕΟΠΥΥ απευθύνει έκκληση στους συμβεβλημένους ιατρούς να αξιοποιήσουν την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι.

Η λίστα με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ είναι αναρτημένη στο site του Οργανισμού.