Φωτεινή εξαίρεση στην τάση αποβιομηχάνισης της χώρας, αποτελεί η φαρμακευτική παραγωγή.

Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες σημειώνουν σταθερή αύξηση στην παραγωγή, κρατώντας - σε πολλές περιπτώσεις - τα σκήπτρα της ανάπτυξης.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τα οποία αξιολογούνται 24 βιομηχανικοί κλάδοι.

Το εννεάμηνο του έτους, οι 16 από τους συγκεκριμένους κλάδους παρουσιάζουν ισχυρή κάμψη της παραγωγής, η οποία υπολείπεται της αντίστοιχης του 2005 έως και κατά 80%!

Μείωση κατά 1,2% υπάρχει και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί έναν ανασχετικό μηχανισμό στην κατάρρευση, με αύξηση της παραγωγής κατά 11,5% το ίδιο διάστημα.

Οι κλάδοι που καταγράφουν θετικά αποτελέσματα κατά το εννεάμηνο του έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2012 είναι τα παράγωγα πετρελαίου (+11,3% ή + 24,3% σε σχέση με το 2005), τα φαρμακευτικά (+11,5% ή + 58,3% σε σχέση με το 2005) και τα χημικά (+2,5% ή - 24,8% σε σχέση με το 2005).

Απασχόληση

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Πάνω από τα δύο τρίτα των θέσεων αυτών αντιστοιχούν στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες (περισσότεροι από 800 επιστήμονες στην παραγωγή), οι οποίες κατέχουν μόνο το 17% της φαρμακευτικής αγοράς.

Παράλληλα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δημιουργήσει την τελευταία τριετία έξι νέες παραγωγικές μονάδες, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αστέρας

Ενδιαφέρουσες αναφορές γίνονται σε μελέτη της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας McKinsey σχετικά με το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία.

Ο κλάδος της παραγωγής φαρμάκου, αφενός λόγω του έντονα δυναμικού χαρακτήρα του και αφετέρου λόγω της ευνοϊκής συγκυρίας από την επικείμενη λήξη της πατέντας μιας σειράς πρωτότυπων φαρμάκων, αξιολογείται ως 'αναδυόμενος αστέρας' ήτοι ένας τομέας που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

Μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Η συμβολή του κλάδου στην εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα ακολούθησε ανοδική πορεία την προηγούμενη δεκαετία φτάνοντας το 10% (της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής) το 2010. Η αναλογία αυτή είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από εκείνη της Σλοβενίας και της Δανίας.

Άνοδος

Σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης, ο κλάδος παραγωγής φαρμάκου παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια άνοδο ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία την περίοδο 2000 - 2010.

Η άνοδος αυτή είναι η μεγαλύτερη στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στον αντίστοιχο κλάδο) τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Την περίοδο 2000 - 2011 ο κλάδος σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στην παραγωγή του στην εγχώρια Μεταποίηση. Η άνοδος αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2000 - 2011 όσον αφορά στην παραγωγή φαρμάκου.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης, ενώ ο κλάδος εμφανίζει γενικά υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Η συμβολή του κλάδου στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δισ. ευρώ.

Για κάθε 1.000 ευρώπου δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.