Του Δημήτρη Καραγιώργου

Αντιμέτωπες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, έρχονται την Τετάρτη οι προτάσεις του υπουργείου Υγείας και γιατρών για τον νέο ΕΟΠΥΥ.

Για πρώτη φορά - έπειτα από αρκετό καιρό - οι δύο πλευρές προσεγγίζουν η μία την άλλη, σε μία ύστατη προσπάθεια να βρεθούν σημεία σύγκλισης και να δρομολογηθεί η μεταρρύθμιση στον Οργανισμό, χωρίς ταλαιπωρία για τους ασθενείς.

Οι προτάσεις τους είναι οι εξής:

Το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ (πολυϊατρεία και εργαστήρια) πρέπει να ενταχθούν από το 2014 στο ΕΣΥ, μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Πρόκειται για: 47 νομαρχιακές μονάδες, 53 τοπικές, ένα πολυϊατρείο του τέως ΤΑΞΥ, 98 τοπικά ιατρεία, 25 αποκεντρωμένοι σχεδιασμοί, 113 υπηρεσίες που είναι ενταγμένες σε 27 ιατρεία του ΙΚΑ, 7 σταθμοί άμεσης βοήθειας, 59 σταθμοί προστασίας μάνας και παιδιού, 9 κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, 1 κέντρο προληπτικής Ιατρικής, 2 κέντρα παιδοψυχικής υγιεινής και ένα διαγνωστικό κέντρο.

Οι 5.765 γιατροί που υπηρετούν σε αυτές με διάφορες εργασιακές σχέσεις, θα μεταφερθούν επίσης στο ΕΣΥ.

'Αγκάθι' αποτελούν οι περίπου 2.246 γιατροί, οι οποίοι διαθέτουν τις λεγόμενες 'χειρουργικές ειδικότητες', που σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας δεν είναι συμβατές με την πρωτοβάθμια φροντίδα.

Πρόκειται για αλλεργιολόγους, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, γυναικολόγους, ορθοπεδικούς, ουρολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, πνευμονολόγους, ρευματολόγους και δερματολόγους.

Το υπουργείο Υγείας προτείνει οι εν λόγω γιατροί να τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι θέσεις να προκηρυχθούν εκ νέου, αλλά να αφορούν γιατρούς με ειδικότητες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Μία άλλη πρόταση, είναι να απορροφηθούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Αντίλογος

Από την πλευρά τους, οι γιατροί προτείνουν τη δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν επί 24ωρης βάσης.

Αποστολή τους θα είναι η προνοσοκομειακή φροντίδα και αντιμετώπιση ιδιαίτερα επειγόντων περιστατικών και η παροχή υπηρεσιών σε ειδικές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, χρονίως πάσχοντες, απόρους και ανασφάλιστους. 

Θα προκύψουν κυρίως από μετεξέλιξη των σημερινών πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ.

Τα Αστικά Κέντρα Υγείας θα αποτελέσουν τα φίλτρα της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Θα στελεχωθούν από επαρκές ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό.

Θα αξιοποιηθούν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί, με την ίδια εργασιακή σχέση, που υπηρετούν σήμερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Απαιτούνται 20 Αστικά Κέντρα Υγείας τουλάχιστον, στα μεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα - Πειραιάς - Θεσσαλονίκη) και από ένα στην πρωτεύουσα κάθε νομού (1 περίπου ανά 3 καλλικρατικούς Δήμους).

Τα συνολικά 70 Αστικά Κέντρα περίπου της χώρας, θα συνδέονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον προϋπολογισμό, τη διοίκηση, την οργάνωση.

Οι ανάγκες θα καλύπτονται από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ορισμένα από αυτά στελεχώνονται και από ιατρούς ιδιαίτερης εξειδίκευσης για αντιμετώπιση ασθενειών της ειδικότητάς τους.

Για τους ειδικούς γιατρούς, προτείνεται η άμεση απορρόφησή τους στο ΕΣΥ, χωρίς διαθεσιμότητα και με τον βαθμό του διευθυντή.