Τη δυναμική του κλάδου των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αναδεικνύουν τα στοιχεία για την κερδοφορία και την απασχόληση.

Στον κατάλογο με τις 20 κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την απασχόληση τη διετία 2011 - 2012, περιλαμβάνονται δύο φαρμακευτικές εταιρείες, εκ των οποίων η μία είναι αμιγώς ελληνική.

Συγκεκριμένα, την έβδομη θέση του καταλόγου κατέχει η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen, η οποία το 2012 απασχολούσε 402 άτομα, έναντι 374 ατόμων το 2011.

Το ίδιο διάστημα, η Pharmathen είχε και αύξηση στην κερδοφορία, με 32,42 εκατομμύρια το 2012, έναντι 32 εκατομμυρίων το 2011 (αύξηση 1,13%).

Στην ένατη θέση του καταλόγου βρίσκεται η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς, η οποία αύξησε το προσωπικό της από 416 άτομα το 2011, σε 435 το 2012.

Το ίδιο διάστημα, ωστόσο, η εταιρεία εμφανίζει μείωση κερδών κατά 10,56%, τα οποία περιορίστηκαν πέρυσι στα 15,11 εκατομμύρια, έναντι 16,9 εκατομμυρίων το 2011.

ΙΟΒΕ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα εμφανίζει ανοδική τάση, καλύπτοντας το 10% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγή.

Η αναλογία αυτή είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από εκείνη της Σλοβενίας και της Δανίας.

Σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης ο κλάδος παραγωγής φαρμάκου παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια άνοδο ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία την περίοδο 2000 - 2010.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης, ενώ ο κλάδος εμφανίζει γενικά υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Δ.Κ.