Ένα ενιαίο σύστημα περίθαλψης, καθολικής πρόσβασης, το οποίο αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, διαδέχεται τον ΕΟΠΥΥ.

Θα παρέχει υπηρεσίες Υγείας, τις οποίες θα 'αγοράζει' είτε από το ΕΣΥ είτε από ιδιώτες παρόχους, οι οποίοι θα συμβληθούν με τον νέο φορέα.

Οι αλλαγές προωθούνται με διαδικασίες - εξπρές και το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί από τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα βασικά κεφάλαια:

Το πρώτο, αφορά την εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) φροντίδα Υγείας. Αναφέρει ότι πρόκειται για ενιαίο σύστημα, καθολικής πρόσβασης.

Το δεύτερο κεφάλαιο θα καθορίζει τις διαδικασίες μετεξέλιξης του ΕΟΠΥΥ από 'πάροχος' και 'αγοραστής' που είναι σήμερα, σε 'αγοραστή'.

Με απλά λόγια, τα πολυϊατρεία που διαθέτει τώρα και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες, θα μεταφερθούν στο ΕΣΥ, μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Στο εξής, ο ΕΟΠΥΥ θα παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες, τις οποίες θα 'αγοράζει' από ελεύθερους επαγγελματίες παρόχους, όπως γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές.

Κέντρα Υγείας

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται η διαδικασία μετάβασης των Κέντρων Υγείας, που σήμερα λειτουργούν υπό τον έλεγχο συγκεκριμένων νοσοκομείων, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Στις ΥΠΕ - όπου θα μεταφερθούν και τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ - θα οργανωθεί ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας (Κέντρα Υγείας, πρώην πολυϊατρεία και εργαστήρια ΕΟΠΥΥ και αστικά Κέντρα Υγείας που θα δημιουργηθούν).

Στο τέταρτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν διαδικαστικά θέματα που θα προκύψουν με τους νέους φορείς.

Κινητικότητα

Περίπου 8.000 γιατροί και εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, θα τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας.

Προβλέπονται διαδικασίες - εξπρές, προκειμένου να ενταχθούν στους νέους φορείς σε λιγότερες από 20 μέρες.

Οι γιατροί που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στις ΥΠΕ, θα απασχοληθούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο εισαγωγικός τους βαθμός θα είναι 'γιατροί ΕΣΥ - ΠΕ' και στη συνέχεια θα αξιολογούνται από συμβούλια κρίσης, προκειμένου να προάγονται.