Τις προτεραιότητές του παρουσίασε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η ελληνική προεδρία, αναγνωρίζοντας ότι η καλή υγεία αποτελεί προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Θα εργαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος με στόχο την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου και την προώθηση πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών για περισσότερο αποδοτικά συστήματα και καλύτερη υγεία.

Τόνισε ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα εργαστηριακά (in vitro) διαγνωστικά προϊόντα, αποτελούν δυο πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας των ασθενών μέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών προεγκριτικού ελέγχου και μετεγκριτικής επιτήρησης της αγοράς σχετικά με τη θέση τους σε κυκλοφορία στην αγορά.

Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους επόμενους μήνες με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και συμφωνίας.

Καπνός

Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε αναφορικά με τα προϊόντα καπνού και τις κλινικές δοκιμές, καθώς και την αισιοδοξία του για μια θετική ψηφοφορία στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Σε ό,τι αφορά τα τέλη φαρμακοεπαγρύπνησης, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ελληνική προεδρία θα εργαστεί από κοινού με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή επιτροπή για επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, και θα επιδιώξει πρόοδο στην οδηγία για τη διαφάνεια.

Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας θα αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για την ελληνική προεδρία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αυτή, θα συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο υπουργών Υγείας στις 28 - 29 Απριλίου στην Αθήνα και η προεδρία θα προτείνει συμπεράσματα συμβουλίου σχετικά με το πώς ανταποκρίθηκαν τα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας σε περίοδο οικονομικής στενότητας.

Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα, με στόχο τoν προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και την ανάδειξη των βασικών σημείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό μοντέλο μέτρων πολιτικής και αντιμετώπισης της κρίσης και κατάρτισης του μοντέλου ανάκαμψης.

Μετανάστες

Η δεύτερη κύρια προτεραιότητα Υγείας, θα εστιάσει στη μετανάστευση και τις επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία, ζήτημα το οποίο – κατά τον υπουργό - συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών και την ανάγκη για αλληλεγγύη ως προς την αντιμετώπιση μίας κοινής πρόκλησης δημόσιας Υγείας.

Πρόσθεσε ότι η ελληνική προεδρία πρόκειται να διοργανώσει υπουργική διάσκεψη, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα και θα προτείνει συμπεράσματα συμβουλίου για τη διατροφή και τη φυσική άσκηση.

Σκοπός θα είναι η προώθηση επιλογών υγιούς συμπεριφοράς τρόπου ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία στον τομέα της Υγείας και σε εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων Υγείας.

Για το σκοπό αυτό, θα διοργανώσει Φόρουμ Ηλεκτρονικής Υγείας, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου στην Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ώθηση της ψηφιακής ατζέντας.