Του Δημήτρη Καραγιώργου

Τον θεσμό του ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό του φορέα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Οι οικογενειακοί γιατροί που θα πλαισιώσουν το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), θα ενημερώνουν διαρκώς τον εν λόγω φάκελο, ο οποίος θα ακολουθεί τον ασθενή.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (ΑΗΦΥ) θα αποτελείται από ιατρικές πληροφορίες που παράγονται σε οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί εφικτή η αξιοποίηση ιατρικών πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών.

Θα αξιοποιούνται, επίσης, για την ακριβέστερη αποτύπωση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Τα στοιχεία είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποτελούν ιδιοκτησία του πολίτη και τελούν υπό την ευθύνη του υπουργείου Υγείας.

Είναι, δε, προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, ώστε να εξυπηρετείται η διαλειτουργικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υλοποίηση του μέτρου του ηλεκτρονικού φακέλου επαφίεται στον υπουργό Υγείας, ο οποίος – μετά τη δημοσίευση του νόμου – θα ζητήσει σχετικό σχέδιο από το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ).

Αλλαγές

Κατά τα λοιπά, το ψηφισθέν νομοσχέδιο επιφέρει τις εξής αλλαγές στην περίθαλψη των Ελλήνων:

Η νοσοκομειακή (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια) περίθαλψη παραμένει ως έχει.

Το ΠΕΔΥ είναι προσβάσιμο στο σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα εάν είναι ασφαλισμένοι ή όχι.

Παρέχει υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Υγείας και των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα ονομαστούν Κέντρα Υγείας.

Εντός του 2014, θα υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός και συγχωνεύσεις Κέντρων Υγείας, πολυϊατρείων και δημοτικών ιατρείων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Έως το τέλος του 2014, ο πολίτης θα μπορεί να καταφεύγει ελεύθερα και στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Και στις δύο περιπτώσεις, θα καταβάλλει 'εξέταστρο' 5 ευρώ.

ΕΟΠΥΥ

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα έχουν μία ακόμη επιλογή:

Θα μπορούν να απευθύνονται στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, ενώ κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό.

Από το 2015, η κατάσταση αλλάζει. Δεν θα μπορεί κανείς να πηγαίνει χωρίς παραπεμπτικό σε δημόσιο νοσοκομείο.

Για να εξεταστεί στο ΕΣΥ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξεταστεί από οικογενειακό γιατρό ή από γιατρό Κέντρου Υγείας.