Ιατρική γνωμάτευση χρειάζονται οι ασφαλισμένοι νεφροπαθείς στον ΕΟΠΥΥ για να συμμετέχουν σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ή Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Την ιατρική γνωμάτευση που χρειάζονται οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την απόφαση 8436/26-2-2014, θα πρέπει να την παραλάβουν από νεφρολόγους πιστοποιημένους στην ΗΔΙΚΑ, επιστημονικά υπεύθυνους ΜΤΝ και ΜΧΑ, ή από ιδιώτες νεφρολόγους.

Όσοι από τους ασφαλισμένους έχουν ήδη γνωματεύσεις από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, μπορούν να τις επικαιροποιήσουν και να τις αντικαταστήσουν μία νέα ιατρική γνωμάτευση με ευθύνη των νεφρολόγων και σύμφωνα με την κατάσταση που βρίσκεται ο ασθενής.

Μπορείτε να δείτε όλη την απόφαση και το υπόδειγμα της γνωμάτευσης εδώ.