Μεγάλος αριθμός επιτυχημένων επεμβάσεων έχει ήδη πραγματοποιηθεί ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής- Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μεταξύ αυτών περισσότερες από 120 επεμβάσεις αμιγούς στεφανιαίας παράκαμψης (Bypass).

Η κλινική λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο, υπό τη διεύθυνση του καρδιοχειρουργού κ. Βασίλειου Ν. Κωτσή, M.D., όπου πραγματοποιούνται όλες οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με ιδιαίτερη έμφαση σε επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά (bypass). Σε διεθνές επίπεδο οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους καρδιοχειρουργούς και σε επιλεγμένα κέντρα.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης τεχνικής έγκειται στο ότι αποφεύγεται η χρήση της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας (μηχανή που υποκαθιστά την καρδιά και τους πνεύμονες) όπως και οι επιπλοκές που απορρέουν από τη χρήση της. Διατηρείται, δηλαδή, η συνεχής λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων όπως σε κάθε άλλη μη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Εξελιγμένοι τεχνολογικά μηχανισμοί σταθεροποιούν τμήματα της καρδιάς, με αποτέλεσμα ο χειρουργός να έχει τη δυνατότητα να χειρουργεί, ενώ η υπόλοιπη καρδιά πάλλεται. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων που σύμφωνα με τις νεότερες μελέτες εξασφαλίζουν καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Τα μοσχεύματα επιλογής, ειδικά για την επαναιμάτωση του αριστερού αγγειακού δικτύου της καρδιάς είναι οι δύο έμμισχες μαστικές αρτηρίες και η κερκιδική αρτηρία.

Με τη συγκεκριμένη τεχνική μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση bypass, με ελαχιστοποιημένες πιθανότητες επιπλοκών, ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως διαβητικοί, νεφροπαθείς, ασθενείς μεγαλύτεροι των 75 ετών, με αθηρωματική αορτή, με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με περιφερειακή αγγειοπάθεια, γυναίκες, καθώς και όσοι βρίσκονται υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, όσοι δε δέχονται αίμα για θρησκευτικούς λόγους ή χρειάζονται επανεπέμβαση (Redo).

Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων, με αυτήν την τεχνική στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, είναι εφάμιλλα και σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα σε σχέση με τα αποτελέσματα αντίστοιχων μεγάλων κέντρων του εξωτερικού. Οι ασθενείς που υποβάλλονται στις συγκεκριμένες επεμβάσεις παραμένουν συνολικά 6 ημέρες στο νοσοκομείο, δηλαδή 2-3 μέρες λιγότερο σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα. Η παρακολούθηση των ασθενών γίνεται ηλεκτρονικά με Τηλεμετρία, δηλαδή με μικρές φορητές συσκευές με συνεχή ηλεκτρονική καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αρρυθμιών, σφύξεων και οξυγόνωσης ανεξάρτητα αν ο ασθενής είναι κατακεκλιμένος ή σε κίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν έχουν παρουσιασθεί μείζονες επιπλοκές όπως εμφράγματα μυοκαρδίου, λοιμώξεις αναπνευστικού, λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ σε διεθνές επίπεδο, οι επιπλοκές αγγίζουν ποσοστό 3-6%. Κατά μέσο όρο έχει περιορισθεί η μετάγγιση αίματος σε λιγότερο από μία μονάδα ανά ασθενή, ενώ το ποσοστό θνητότητας ήταν 1% και οφειλόταν σε μη καρδιακά αίτια, ενώ στο εξωτερικό το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ του 1,5% και του 3%.

«Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στα χειρουργεία, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αλλά και στον όροφο, με τη συνεχή τηλεμετρία και παρακολούθηση των ασθενών, εγγυώνται ότι θα υπάρξει συνέχεια στα άριστα αποτελέσματα του κέντρου χειρουργικής πάλλουσας καρδιάς», δήλωσε ο κ. Βασίλειος Ν. Κωτσής, Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"
Συνταγές με χαμηλούς υδατάνθρακες για διαβητικούς
Covid: Εξίσου σοβαρές με την αρχική λοίμωξη οι επαναμολύνσεις